Skip to content

Dịch vụ

Đào Tạo

1. ĐÀO TẠO KIẾN THỨC DA LIỄU – THẨM MỸ
KIẾN THỨC DA LIỄU CƠ BẢN
KIẾN THỨC DA LIỄU NÂNG CAO
KIẾN THỨC DA LIỄU CHUYÊN ĐỀ
2. CHUYÊN GIA CHĂM SÓC DA
SƠ CẤP 1
3. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
ĐẠI LÝ
NHÀ PHÂN PHỐI
4. HỘI THẢO KHOA HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN

Shopping cart