Skip to content

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Bác sĩ da liễu

TRẦN QUANG DŨNG

Giám đốc nghiên cứu lý thuyết sơ bộ

Bác sĩ Nội Tổng Quát

ĐOÀN CÔNG HIỆP

Giám đốc nghiên cứu ứng dụng lâm sàng

DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA THEO TỪNG BỆNH LÝ

DỊCH VỤ
CHĂM SÓC DA
TỔN THƯƠNG


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
CHĂM SÓC DA
MỤN NHỜN


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
CHĂM SÓC DA
SẠM – NÁM


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
CHĂM SÓC DA
LÃO HOÁ


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ TÁI TẠO DA PHI KIM PEN A

DỊCH VỤ
PHI KIM PEN A
DA MỤN NHỜN


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
PHI KIM PEN A
DA SẸO RỖ


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
PHI KIM PEN A
DA SẠM – NÁM


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
PHI KIM PEN A
DA LÃO HOÁ


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ TIÊM HOẠT CHẤT MESOTHERAPY

DỊCH VỤ
MESOTHERAPY
CĂNG BÓNG


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
MESOTHERAPY
SÁNG DA


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ LÀM ĐẸP ĐỘC QUYỀN

DỊCH VỤ
XOÁ SỬA
PHUN XĂM


Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ
TẮM TRẮNG
Y KHOA


Tìm hiểu thêm

Bạn sẽ nhận được gì sau mỗi khoá học?

– Nâng cao kiến thức và cập nhật những ứng dụng mới nhất về dịch vụ chăm sóc da tiêu chuẩn y khoa.- Bổ sung thêm nhiều kiến thức về da liễu – thẩm mỹ và các công nghệ làm đẹp mới từ các chuyên gia đầu ngành.- Gặp gỡ, trao đổi và thực hành dưới sự giám sát của bác sỹ da liễu giàu kinh nghiệm.- Nhận chứng chỉ thực hành do Học viện chăm sóc da tiêu chuẩn y khoa HD Derma cấp sau khi hoàn thành khóa học.
Hình 2
Hình 4

1. DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA TỔN THƯƠNG

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 5

2. DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA MỤN NHỜN

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 6

3. DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA SẠM – NÁM

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 7

4. DỊCH VỤ CHĂM SÓC DA LÃO HÓA

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình8

5. DỊCH VỤ PHI KIM PEN DA DA MỤN NHỜN

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 9

6. DỊCH VỤ PHI KIM PEN A DA SẸO RỖ

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 10

7. DỊCH VỤ PHI KIM PEN A DA SẠM NÁM

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 11

8. DỊCH VỤ PHI KIM PEN A DA LÃO HÓA

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 12

9. DỊCH VỤ TIÊM MESOTHERAPY CĂNG BÓNG TRẺ HÓA

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 13

10. DỊCH VỤ TIÊM MESOTHERAPY SÁNG DA

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 12

11. DỊCH VỤ XÓA SỬA PHUN XĂM

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

Hình 15 + 25

12. DỊCH VỤ TẮM TRẮNG Y KHOA

THÔNG TIN

Trình độ: Chứng chỉ đào tạo ngắn ngày

Thời gian: 1 ngày

Giảng viên: Bác sĩ da liễu & Chuyên gia chăm sóc da chuyên nghiệp

NỘI DUNG

Chương Trình Lý Thuyết:

Chương trình thực hành:

LỊCH KHAI GIẢNG

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Derma Office & Training Center – TP. HCM

Khai giảng: 01/07/2022

Địa điểm: HD Ceuticals Medical Beauty Center – Hà Nội

Học phí: 3.600.000

Giảm còn 3.200.000 khi đăng kí trước ngày khai giảng 7 ngày.

ĐĂNG KÝ NGAY

Shopping cart