CƠ CHẾ TÁC DỤNG SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT CHĂM SÓC DA NÁM

Các cơ chế liên quan đến men tyrosinase:

 • Ức chế sự tổng hợp tyrosinase: Ức chế MITF là yếu tố then chốt, bằng cách
  • Ức chế MC1R và/hoặc tăng hoạt tính ASP (agouti signaling protein)
  • Ức chế Wnt và beta-catenin
  • Điều chỉnh chu trình ERK (extracellular signal-regulated kinase)
  • Ức chế endothelin-1 receptor type B
  • Ức chế hoạt tính tyrosinase
  • Tăng cường thoái hóa tyrosinase: Con đường proteasome và lysosome

Các cơ chế không liên quan đến men tyrosinase:

 • Liên quan đến eumelanin:
  • Liên quan đến các yếu tố tổng hợp eumelanin (ngoài tyrosinase): vitamin C, tyrosinase-related protein 1, dopachrome tautomerase (tyrosinase-related protein 2), peroxidase…
  • Liên quan đến các yếu tố vận chuyển eumelanin: Pmel 17 (premelanosome  protein 17), Nicotinamide (vitamin PP)…
  • Tăng cường các yếu tố làm thoái hóa (eu)melanin.
  • Liên quan đến pheomelanin: Glutathion, Cystein…